Lea-kaartjes Lea-overig-klein-27 Lea-overig-klein-33 Lea-overig-klein-10 Lea Hendriks hero image

Faalangst training

Een groot deel van de kinderen die bij mij in de praktijk komen hebben te maken met faalangst. De ouders weten dit meestal goed te duiden. De kinderen zelf hebben geen idee dat waar ze tegenaan lopen op school, hobby en thuis te maken heeft met faalangst. Het zit in hun systeem, het overheerst ze en ze kunnen daar zelf niet makkelijk een draai aan geven. Ze blijven denken in niet helpende gedachten.

Wat is faalangst?
Als je kijkt naar de letterlijke uitleg dan is faalangst de angst om te falen. Angst om niet te kunnen voldoen aan het beeld dat anderen van jou hebben (of wat jij denkt dat anderen van jou hebben) en/of het beeld dat je van jezelf hebt. Bang zijn dat er ondanks een goede voorbereiding een mislukking volgt. De niet helpende gedachten hebben van te voren al de overhand. ‘Ik kan het niet. Het gaat niet lukken. Het gaat zeker weer verkeerd. Het is ook veel te moeilijk’. enz.
Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde ‘taak’, iets wat van je wordt verwacht. En ook een ‘taak’ waar een beoordeling op volgt. Bijvoorbeeld het maken van een proefwerk, Cito toets, turnwedstrijd, een spreekbeurt of zelfs het stellen van een vraag aan de meester of juf. Door deze angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. De angst staat een goede uitvoering in de weg.

Welke soorten faalangst zijn er?
Er worden 3 soorten faalangst onderscheiden.
1. Faalangst voor cognitieve taken. Denk dan aan proefwerken, toetsen, het maken van een werkstuk of ander werk waar je bij moet nadenken.
2. Faalangst voor sociale taken. Een gedichtje durven voor te lezen tijdens de bruiloft van een oom en tante, de vinger op steken in de klas om iets aan de juf te vragen of vertellen over het weekend in een groep.
3. Faalangst voor motorische taken. Iets presteren met je lijf zoals bij turnwedstrijden, het bouwen van een hut of het maken van een tekening.
Ook zijn er combinaties mogelijk waar kinderen last van hebben. Bij een spreekbeurt kun je te maken hebben met cognitieve en sociale faalangst.

Welke oorzaken van faalangst zijn er?
Het hebben van te hoge verwachtingen (bijvoorbeeld van ouders, leerkrachten of het kind zelf) is er een van. Verder speelt een perfectionistische instelling (alles goed willen doen) ook mee. Faalangst kan ook ontstaan bij onzekerheid door problemen binnen het gezin, of bij leerstoornissen (zoals dyslexie, dyscalculie) en bij kinderen die zich (langdurig) niet gehoord hebben gevoeld.

Hoe komt dit naar voren bij hooggevoelige kinderen?
Ruim 60% van de hooggevoelige kinderen is faalangstig (onderzoek Esther Bergsma). Dit percentage is veel hoger dan het percentage faalangst onder alle kinderen. In onderzoek onder alle kinderen worden percentages van rond de 10 – 13% genoemd.
Bij hooggevoelige kinderen is er sprake van intense / diepere verwerking. Er is een sterk geactiveerd Stop – Check – Do system. Hooggevoelige kinderen schatten van te voren in welke risico’s een situatie heeft. En hooggevoelige kinderen vermijden het liefst deze risico’s. Omdat ze alles in één keer goed willen doen (de optimale-optie-ambitie Esther Bergsma). De angst om fouten te maken weerhoudt hen ervan (nieuwe) activiteiten te ondernemen. Faalangst hangt ook samen met het voelen van een kritische blik van anderen en hooggevoelige kinderen voelen die kritische blik vaak sterk.
Enkele voorbeelden:
– Kind in groep 2 welke altijd dezelfde puzzel blijft maken, ook al is deze voor hem ondertussen
ontzettend makkelijk. Niet aan een andere, moeilijkere puzzel beginnen. Stel dat het niet
lukt……
– Een tekening is niet goed genoeg wanneer de tekening niet lijkt op het beeld wat het kind in
het hoofd heeft. De tekening wordt in elkaar gepropt en belandt in de prullenbak.
– Het heeft lang geduurd voordat het kind ging fietsen. Heeft ook niet geoefend, maar fietste
de eerste keer in 1 keer weg.

Zie ook het blog wat ik hierover geschreven heb.

Hulp nodig?
In mijn praktijk heb ik veel te maken met kinderen die faalangstig zijn en waarvan de ouders hun kind graag willen helpen. Veel van mijn oefeningen zijn er dan ook op gericht om het zelfvertrouwen weer op te bouwen en het kind geloof te geven in zijn eigen kracht. Maar ook om de ouders mee te nemen in dit proces en te laten ervaren hoe ze dit zelf met hun kind op kunnen pakken. En dit is al een hele mooie basis voor het kind om zelf mee door te gaan. Het helpt de kinderen om dit bij mij te oefenen, maar ik ervaar ook dat het nog beter is wanneer ze dit kunnen oefenen met leeftijdsgenootjes.

Faalangst trainingen
Ik heb de opleiding tot faalangst trainer bij Wegwijs Counselling & Coaching gevolgd. Vanaf juni 2021 mag ik me faalangst trainer Strong Kids noemen.
Middels een 8 tal lessen begeleid ik groepjes kinderen waarin ze mogen gaan oefenen anders om te gaan met hun faalangst. De groep bestaat uit kinderen die allemaal faalangstig zijn en willen leren hier anders mee om te gaan.
Kinderen en jongeren leren bij mij om hun eigen keuzes te maken, te leren wat bij hen past, wie ze zijn en wat hun plek in de groep is. De kinderen mogen telkens kiezen of zij een groepsproces of een individuele opdracht willen doen. De opdrachten zijn leuk, prikkelend, interactief en leerzaam.
De trainingen worden voor verschillende leeftijdsgroepen aangeboden, tussen 8 en 18 jaar. Meestal zijn dit de leeftijdsgroepen 8-10 jarigen, 10-12 jarigen, 12-14 jarigen, 14-16 jarigen en 16-18 jarigen.
Neem gerust contact met mij op als de betreffende leeftijdsgroep op dit moment niet wordt aangeboden. We kijken samen naar mogelijkheden als er een groepje van minimaal 4 kinderen kan worden samengesteld.

De training staat in het teken van de thema’s:

  • weerbaarheid
  • assertiviteit
  • faalangst
  • toets- en examenvrees
  • zelf keuzes leren en durven maken
  • jezelf zijn – wie ben ik?
  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • veiligheid
  • pesten en gepest worden

Voor jeugd op het voortgezet- en  beroepsonderwijs biedt Strong Kids ook trainingen voor jongeren met toets- of examenvrees.

“Wat de Strong Kids zo bijzonder maakt is dat de leerlingen zélf mogen kiezen of ze wel of niet aan een groepsproces willen meedoen of dat ze een individuele opdracht willen doen. Zo leert de leerling naar zijn of haar eigen gevoel te luisteren en eigen keuzes te maken. Deze training is daarom ook zeer geschikt voor leerlingen met een extra zorgbehoefte”

Info
Intake gesprek met ouders, 30 minuten
8x een bijeenkomst van 1 uur en 15 minuten
Materialen, drinken en versnaperingen inbegrepen
Locatie: Heidse Peelweg 44 te Ysselsteyn – Limburg
Groepsgrootte: minimaal 4 kinderen, maximaal 6 kinderen
Kosten € 165,- p.p. inclusief BTW

Aanmelden en data zie faalangst training in de shop.
Of stuur me een mail wanneer er geen passende data bij staan.